People

Voortdurende bewustwording van alle betrokkenen in elke fase van het bouwproces, vanaf ontwerp tot en met sloop en recycling, draagt bij aan duurzame ontwikkeling.

Dit betekent onder andere dat Energieneutraal Bouwen veel waarde hecht aan een multidisciplinaire aanpak van (bouw)projecten.

Behalve voor techniek is er ook aandacht voor gedrag en houding van alle betrokkenen in combinatie met een duurzame bedrijfsvoering.

Planet

Duurzaam gebruik van materiaal betekent dat we niet alleen kijken naar de herkomst van de grondstoffen, en de wijze waarop deze zijn geproduceerd, maar ook naar de manier waarop we ze verwerken, met het oog op de volledige levenscyclus. Multifunctionaliteit, hergebruik en waar mogelijk upgrading bij recycling zijn daarin de sleutelbegrippen.

Duurzaam gebruik van energie door de vraag te verminderen en door het gebruik van duurzame energiebronnen zoals energie uit de zon en uit de wind.

Prosperity

Duurzaam gedrag levert wat op. Voor de toekomst een blijvend leefbare planeet, en op de korte en lange termijn in de portemonnee.

Duurzaam betekent ook „met een lange levensduur‟ en recyclebaar, en dat is ook financieel gunstig voor de huidige en toekomstige bevolking.

Ook zuinig zijn met energie of het zelfs zelf produceren van energie is economisch aantrekkelijk.

Doel

Voor opdrachten of vragen uit het bedrijfsleven op het gebied van energieneutraal bouwen kunnen studenten van de HAN een oplossing aanbieden door een onderzoek uit te voeren onder begeleiding van docenten van de HAN in samenwerking met het betreffende bedrijf. De samenstelling van de groep studenten is bij voorkeur multidisciplinair. Bijvoorbeeld studenten Bouwkunde samen met studenten Werktuigbouwkunde. Vaak gebeurt het onderzoek via een afstudeeropdracht of een (vrije) vierdejaars minor. In beide gevallen is de looptijd van het onderzoek per groep studenten een half jaar. Uiteraard is het mogelijk om het onderzoek voort te zetten met nieuwe studenten.

Energieneutraal Bouwen

Aanleiding

In 2020 20% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 (Europese Unie) en in 2020 volledig energieneutrale nieuwbouw (akkoord minister Vogelaar - Neprom-Bouwend Nederland - NVB). Wat is daarvoor nodig? Duurzame oplossingen in bestaande bouw, in nieuwbouw en in het bouwproces door:

  • - Nieuwe bouwconcepten
  • - Nieuwe organisatiemethoden voor reductie faalkosten bouwproces
  • - Nieuwe aanbestedingsaanpak (integraal ontwerpen)
  • - Nieuwe instroom integraal denkenden in de bouwketen

Probleem

De bouw is nog steeds verzuild in plaats van integraal bouwen door systeemdenken.


Oplossing

Nieuwe kennis bij de markt (bouwketen en opdrachtgevers) en nieuwe kennis bij opleiding Bouwkunde door, in samenwerking met stakeholders in de bouwketen, na te denken en invulling te geven aan vernieuwing van:

  • - Bestaande bouw
  • - Nieuwbouw
  • - Bouwproces

Onderzoeksgebieden

  • - Energieleverende nieuwbouw
  • - Energieneutrale bestaande bouw
  • - Ketensamenwerking door systeemdenken en innovatie

Ketenaanpak


Links

Projecten

Twitter nieuws:

27 maart 2014 Seminar met bedrijvenmarkt "Duurzaam bouwen, een kwestie van doen".

De HAN organiseert op donderdagmiddag 27 maart 2014 in Arnhem het seminar met bedrijvenmarkt ‘Duurzaam bouwen, een kwestie van doen’. Het thema van deze dag is "Biobased bouwconcepten".

De middag begint om 12.30 uur met een bedrijvenmarkt, waar tal van ondernemingen hun uiteenlopende activiteiten op het gebied van duurzaam bouwen laten zien. Tijdens de inloop kunt u genieten van een broodje. Om 13.30 uur wordt het seminar geopend door Gelders gedeputeerde Annemieke Traag waarna 5 sprekers in korte presentaties u bijpraten over het waarom, hoe en wat over biobased bouwen. Tijdens de middag wordt u op een dynamische wijze in contact gebracht met de aanwezige bedrijven op de markt voor kennisoverdracht. De middag eindigt met een netwerkborrel.

U kunt gratis deelnemen aan dit seminar met bedrijvenmarkt na aanmelding via het onderstaande formulier:

Trilogie energieneutraal bouwen.

Beleven, zien en aan de slag

Dat was het motto van de trilogie energieneutraal bouwen, die DNA in het najaar van 2013 heeft georganiseerd.

23 oktober 2013: beurs en workshops HAN Arnhem

Presentaties over veel facetten van energieneutraal bouwen, locatie HAN Techniek te Arnhem, van 13.00-17.00 uur. Programma: presentaties met sprekers uit Nederland, Duitsland en België. Onder andere ontwikkelaar/belegger Frank Junker van ABG holding uit Frankfurt heeft verteld over zijn commercieel succes met passief bouwen. Zijn bedrijf heeft de afgelopen jaren meer dan 2.300 woningen en appartementen gebouwd of gerenoveerd naar de passiefhuis standaard. Huren konden worden verhoogd omdat de stookkosten en de energie voor het bereiden van warm water in de “warme Miete” (warme huur) voor € 8 per maand ‘flat rate’ zijn verdisconteerd, dus zonder achteraf te verrekenen. Een beurs en workshops over energieneutraal bouwen, PHPP, 0-materialen, GPR Gebouw.
Organisatie van deze dag: Energieneutraal bouwen van lectoraat Duurzame Energie , instituut Built Environment, Stichting DNA in de bouw, Stadsregio Arnhem en Nijmegen


13 november 2013: werkbezoek Duitsland

Er is een werkbezoek per bus aan passiefhuis projecten in de regio Mönchengladbach en Köln gehouden. Bezoek aan een gerenoveerde passiefhuis school, een polikliniek en een verzorgingstehuis. Per bus met projectontwikkelaars, overheden, woningcorporaties en bedrijven de grens over voor inspiratie op het gebied van energieneutraal bouwen. Het programma duurde van 12.00 tot 22.00 uur en omvat presentaties, drie projectbezoeken, lunch en diner. De excursie werd begeleid door Rongen Architekten, het bureau van Prof. Ludwig Rongen, gecertificeerd passiefhuis architect.

27 november 2013: slotbijeenkomst Sonsbeek Arnhem

Debat “Energieneutraal bouwen: gezien, geloven, en nu? Locatie Bezoekerscentrum Sonsbeek Arnhem. Tijdstip: 12.00 – 17.00 uur, inclusief lunch.

25 april 2013 Seminar met bedrijvenmarkt"Duurzaam bouwen, een kwestie van doen".

De HAN heeft op donderdagmiddag 25 april 2013 in Arnhem het seminar en bedrijvenmarkt ‘Duurzaam bouwen, een kwestie van doen’ georganiseerd.

De middag begon met een bedrijvenmarkt, waar tal van ondernemingen hun uiteenlopende activiteiten op het gebied van duurzaam bouwen laten zien. In de loop van de middag werd het seminar geopend door Gelders gedeputeerde Annemieke Traag.

Bedrijvenmarkt voor duurzame bouwers

De Faculteit Techniek werd 25 april omgetoverd tot een markt voor Gelderse bedrijven met duurzame bouwproducten. ‘Grote bedrijven lopen soms een beetje achter, maar daaronder rommelt het!’ ‘Crisis, vechtmarkt en overcapaciteit’. Woorden uit de mond van Ron van Wijk, directeur Instituut Built Environment HAN, tijdens zijn presentatie op de bedrijvenmarkt. Hij spreekt een zaal vol bouwers, architecten, politici, docenten en studenten toe. Die kijken beduusd en instemmend naar het optreden. Maar wat lijkt op een bittere binnenkomer, slaat al snel om in optimisme. ‘Er komt een moment dat de markt weer aantrekt. Wij denken dat duurzaamheid, en de technologie daaromheen, de hefboom zal zijn.’

De bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van CAP’EM en SIA RAAK, twee Europese projecten die duurzaam bouwen bevorderen. CAP’EM ontwikkelt een gemeenschappelijke methode om ecologische bouwmaterialen te beoordelen en bevordert het gebruik en de kennis van ecologische bouwmaterialen in Noordwest-Europa. SIA RAAK stimuleert onderzoeks- en innovatieprojecten die bedrijven en instellingen samen met hogescholen uitvoeren. Die visie heeft veel raakvlakken met de HAN. SEECE zet zich bijvoorbeeld in voor een wisselwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. 

Frits Schultheiss, van het HAN-lectoraat Duurzame Energie, presenteert zijn ervaringen naar aanleiding van een tweejarig SIA RAAK-project. HAN-studenten, Duitse studenten, Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven ontwikkelden duurzame huurwoningen in samenwerking met woningcorporatie Wonion. ‘De studenten uit Münster kwamen met duurzame, ecologische materialen die HAN-studenten doorgaans niet gebruiken. Daar kunnen wij wat van leren. Verder merkte ik dat er heel veel kennis ligt bij mkb-bedrijven, wanneer het gaat om passief bouwen. Studenten konden veel specifieke vragen stellen en ik merkte ook dat bedrijven het heel leuk vonden die vragen te beantwoorden’, aldus Schultheiss.

Na de presentaties lopen gasten de bedrijvenmarkt op. Ze komen langs kraampjes met wandisolatie die gemaakt is van hennep, geperste platen van stro en kleikorrels die geschikt zijn voor daktuinen. Er staat zelfs een stuk van een houten muur, dat volledig in elkaar gepuzzeld is. ‘Bij ons wordt niks gelijmd’, verzekert de vrouw die er naast staat, want lijm is niet bepaald duurzaam.

Er zijn al heel veel mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen. ‘Maar grote bouwbedrijven blijven soms nog een beetje achter’, merkt Ron van Wijk op. ‘Maar daaronder rommelt het!’ Er komt een cultuuromslag. Daar gaan de HAN, bedrijven en overheid voor zorgen. Maar vooral de bouwkundigen van de toekomst. De voorzitter vraagt aan Frits Schultheiss of duurzaamheid al in het DNA van de student zit. Of het al ‘normaal’ is. ‘Dat begint te komen. Als we het woord ‘duurzaam’ niet meer gebruiken, zit het pas echt in het DNA’, sluit Schultheiss af.


Bekijk hier de korte impressie van het seminar met bedrijvenmarkt van Hans Mestrum.

Bekijk hier de reportage uit Houtwereld nr. 11 (2013).